Strona używa cookies dla ułatwienia korzystania z niej, celów statystycznych oraz udostępniania funkcji społecznościowych. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Śląski Związek Hokeja na Lodzie
SĘDZIOWIE

KOMUNIKATY

05.06.2019

Komunikat nr 16/2019

Uprzejmie informujemy, że w dn. 12.06.2019r. (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie (Katowice - Janów, ul Szopienicka 66) odbędzie się Walne Zebranie Sędziów Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie. Podczas spotkania m. in. przedstawione zostanie podsumowanie minionego sezonu 2018/2019 oraz przedstawione zostaną założenia na sezon 2019/2020.

Więcej

27.05.2019

Komunikat nr 15/2019

W związku z analizą zaległości finansowych klubów wobec sędziów za sezon 2018/2019, proszę wszystkie osoby, wobec których mają miejsce takie zaległości o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie na adres mailowy: rkaczanowski@onet.eu do dnia 15.06.2019r

Więcej

10.05.2019

Komunikat nr 14/2019

1. W zakładce "UCHWAŁY" znajduje się treść dwóch Uchwał podjętych przez Zarząd WS SZHL w dn. 09.05.2019r.
2. W zakładce "SPRAWY DYSCYPLINARNE" znajduje się aktualna lista osób czasowo odsuniętych od obsady sędziowskiej.

Więcej

08.04.2019

Komunikat nr 13/2019

W zakładce "SPRAWY DYSCYPLINARNE" znajduje się aktualna lista osób czasowo odsuniętych od obsady sędziowskiej.

Więcej

28.03.2019

Komunikat nr 12/2019

Informacja dotyczy koleżanek i kolegów , którzy sędziowali mecze w Janowie ,gdzie gospodarzem był MUKS Naprzód Janów , że roczne rozliczenia PIT są do odbioru u kolegi J.Strzempka. Zeznania zostały jemu przekazał . Proszę o kontakt w tej sprawie z J. Strzempkiem.

Więcej

26.03.2019

Komunikat nr 11/2019

1. Uprzejmie informujemy, że we wskazanym terminie testu nr 3 nie dostarczyły następujące osoby:  Piotr Polak, Oliwia Tomczok, Monika Suchanek, Dawid Mazur, Piotr Wasiak, Mariusz Smura, Michalina Burzyńska, Antoni Kot, Oskar Załucki oraz Klaudia Kaleja. Jeżeli osoby te wysłały stosowny test a z różnych przyczyn nie doszedł on pod właściwy adres, proszę o przesłanie potwierdzenia wysłania testu na adres e-mail:  rkaczanowski@onet.eu
2. W zakładce SPRAWY DYSCYPLINARNE znajdują się...

Więcej

13.03.2019

Komunikat nr 10/2019

Informujemy, że w zakładce SPRAWY DYSCYPLINARNE znajduje się aktualna lista osób czasowo odsuniętych od obsad sędziowskich.

Więcej

11.03.2019

Komunikat nr 9/2019

1. Uprzejmie informujemy, że w dn. 07.03.2019r. Zarząd WS SZHL podjął Uchwałę nr 3/2019 w sprawie zmian w systemie wydawania Licencji Sędziowskich SZHL w sezonie 2019/2020 oraz Uchwałę  nr 4/2019 w sprawie zmian zasad finansowania WS SZHL w sezonie 2019/2020. Pełna treść Uchwał znajduje się w zakładce UCHWAŁY.
2. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi terminu przekazania testów nr 3 dla sędziów lodowych oraz sędziów funkcyjnych informujemy, ze konsekwencje wynikające...

Więcej

03.03.2019

Komunikat nr 8/2019

W załączeniu znajdują się arkusze testowe nr 3 zarówno dla sędziów lodowych jak i sędziów funkcyjnych. Wypełnione arkusze należy przesłać w wersji elektronicznej do dn. 17.03.2019r. włącznie na adres mailowy: rkaczanowski@onet.eu

Więcej

25.02.2019

Komunikat nr 7/2019

Uprzejmie informujemy, że do dn. 28.02.2019r. w siedzibie SZHL w Katowicach można odebrać druki PIT za imprezy organizowane w 2018r. przez Śląski Związek Hokeja na Lodzie.

Więcej

12.02.2019

Komunikat nr 6/2019

Uprzejmie informujemy, że w zakładce  SPRAWY DYSCYPLINARNE znajdują się aktualne informacje dotyczące czasowych odsunięć od obsady sędziowskiej.

Więcej

05.02.2019

Komunikat nr 5/2019

Uprzejmie informujemy, że w rubryce UCHWAŁY znajduje się treść dwóch nowych Uchwał, jakie zostały podjęte w dn. 05.02.2019r.
W rubryce SEKRETARZE znajdują się dwa nowe zalecenia dla sędziów pełniących funkcje Sekretarza Zawodów.

Więcej

30.01.2019

Komunikat nr 4/2019

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "SPRAWY DYSCYPLINARNE" znajduje się aktualna na dzień 30.01.19 lista osób czasowo odsuniętych od obsady sędziowskiej.

Więcej

28.01.2019

Komunikat nr 3/2019

1. W zakładce "SPRAWY DYSCYPLINARNE" znajdują się aktualne informacje dotyczące czasowych odsunięć od obsady sędziowskiej.
2. Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość zakupu "Przepisów gry w hokeja na lodzie" w wersji książkowej. Cena jednej sztuki to 25 zł. Zainteresowane osoby proszone są o dokonanie wpłaty na rachunek Wydziału Sędziowskiego SZHL (dane w zakładce NIEZBĘDNIK) oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres rkaczanowski@onet.eu . Termin zakończenia zamówień na zakup...

Więcej

16.01.2019

Komunikat nr 2/2019

1. W zakładce SPRAWY DYSCYPLINARNE znajduje się aktualna na dzień 16.01.2019r. lista osób czasowo odsuniętych od obsady sędziowskiej.
2. Uprzejmie informujemy, że w całym sezonie 2017/2018 zdiagnozowano łącznie 59 zamian w obsadzie sędziowskiej. Na początku sezonu 2018/2019 czasowo "zamrożone" zostało stosowanie punktu "Regulaminu Dyscyplinarnego" dotyczącego zamian. Z przykrością stwierdzamy, że "zamrożenie" nie przyniosło zamierzonego efektu - wręcz odwrotnie...

Więcej

07.01.2019

Komunikat nr 1/2019

1. W załączeniu znajdują się arkusze testowe nr 2 zarówno dla sędziów lodowych jak i sędziów funkcyjnych. Wypełnione arkusze należy przesłać w wersji elektronicznej do dn. 20.01.2019r. włącznie na adres mailowy: rkaczanowski@onet.eu
2. W zakładce SPRAWY DYSCYPLINARNE znajduje się aktualna lista sędziów czasowo odsuniętych od obsady sędziowskiej.

Więcej

30.12.2018

Komunikat nr 25/2018

1.  Uprzejmie przypominamy, że od 1 stycznia 2019r. na wszystkich meczach prowadzonych przez Śląski Związek Hokeja na Lodzie obowiązywać będzie nowy wzór „Delegacji Sędziowskich”  a tym samym nowy system obliczania dojazdów na mecze. Do stawek doliczone zostaną koszty dojazdu na mecze, obliczone dla każdego sędziego indywidualnie wg zasady: łączna odległość przejazdu sędziego z zadeklarowanego miejsca zamieszkania na dane lodowisko najkrótszą drogą określoną w oparciu...

Więcej

28.12.2018

Komunikat nr 24/2018

Informujemy, że w zakładce "SPRAWY DYSYPLINARNE" zamieszczona została aktualna na dzień 28.12.2018r lista osób odsuniętych od pełnienia funkcji sędziego.

Więcej

23.12.2018

Życzenia Świąteczno - Noworoczne - 2018r.

Drodzy Koleżanki i Koledzy Sędziowie,
Z okazji nadchodzących Świą

Więcej

17.12.2018

Komunikat nr 23/2018

1. W rubryce „NIEZBĘDNIK” znajduje się wzór „DELEGACJI SĘDZIOWSKIEJ” jaki obowiązywać będzie od dn. 01.01.2019r. „Delegację” należy opisywać w sposób następujący:
- Koszty dojazdu należy rozliczać uwzględniając odległość z miejsca zamieszkania wpisanego w rubryce „ADRES PODATNIKA” do lodowiska na którym rozgrywane jest spotkanie.  
- Należy przyjąć najkrótszą trasę, określoną w oparciu o aplikację „GOOGLE MAPS”
- W rubryce...

Więcej

15.12.2018

Komunikat nr 22/2018

Przez pomyłkę usunięto obsadę Turnieju w Janowie , ponownie ukarzę się w niedzielę około godz.12 na stronie obsad.

Więcej

06.12.2018

Komunikat nr 21/2018

W związku z niedopełnieniem podstawowych obowiązków spoczywających na Sekretarzu Zawodów, jakie miało miejsce w dniu 01.12.2018r. w Janowie podczas meczu I ligi SMS PZHL - UKH Dębica,  kol. Paweł Bajon  do zakończenia sezonu 2018/2019 odsunięty zostaje od pełnienia funkcji Sekretarza Zawodów na meczach wszystkich kategorii wiekowych.

Więcej

03.12.2018

Komunikat nr 20/2018

1. Uprzejmie informujemy, że w dn. 13.12.2018r. o godz. 18.00 w Karczmie "Rajcula" (Paniówki, ul. Gliwicka 2d) odbędzie się spotkanie opłatkowe sędziów Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie. Uprzejmie prosimy o przesłanie potwierdzenie obecności na spotkaniu do dnia 10.12.2018r. na adres mailowy: rkaczanowski@onet.eu  W tytule maila prosimy zamieścić hasło "OPŁATEK'.
2. W zakładce SĘDZIOWIE wprowadzony zostanie nowy katalog...

Więcej

26.11.2018

Komunikat nr 19/2018

1. Z dniem 26.11.2018 r. w skład Referatu Obsady wszedł Edward Malara. Kierownikiem Referatu Obsady został Gerard Bartecki.
2. Z dniem 26.11.2018 r. szkoleniowcem sędziów lodowych oraz odpowiedzialnym za obserwacje sędziów lodowych został Jan Miszek.
3. W dniu 26.11.2018 Zarząd Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie zatwierdził nowe stawki ryczałtów sędziowskich, jakie obowiązywać będą od dnia 01.01.2019 r. Tabela z przyjętymi stawkami znajduje się w zakładce "NIEZBĘDNIK".

Więcej

15.11.2018

Komunikat nr 18/2018

Uprzejmie informujemy, że w dn. 14.11.2018r. do Zarządu Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie złożony został formalny wniosek o zmianę z dniem 01.01.2019r. stawek ekwiwalentów sędziowskich. Wniosek zakłada:
- utrzymanie przegłosowanych podczas Walnego Zebrania WS SZHL w dn. 16.10.2018r stawek dla powyższych funkcji poszczególnych kategorii wiekowych: Junior Mł. (wszyscy sędziowie lodowi oraz funkcyjni), Młodzik (sędzia główny, sekretarz oraz sędziowie funkcyjni), Żak St. (sędziowie główni)...

Więcej

12.11.2018

Komunikat nr 17/2018

Uprzejmie informujemy, że w ramach szkolenia poszczególnych grup sędziów WS SZHL w załączeniu przekazujemy stosowne arkusze szkoleniowe które należy wypełnić i przesłać zwrotnie na adres rkaczanowski@onet.eu w nieprzekraczalnym terminie 23.11.2018r. W tytule maila należy wpisać hasło odpowiednio: "FUNKCYJNI", "LODOWI" , bądź "SEKRETARZE" . 
Arkusz "TEST nr 1 - LODOWI" zobowiązani są wypełnić wszyscy sędziowie lodowi,
Arkusz "TEST nr 1 - FUNKCYJNI"  zobowiązani są wypełnić wyłącznie...

Więcej

08.11.2018

Komunikat nr 16/2018r.

1. W oparciu o porozumienie zawarte z Wydziałem Sędziowskim Małopolsko – Podkarpackiego OZHL,  z dniem 14.11.2018r. w obsadzie sędziów lodowych na spotkania grup młodzieżowych organizowanych przez  SZHL uwzględniana będzie Monika Szpyt.
2. W zakładce „UCHWAŁY” znajduje się treść Uchwał podjętych w dn. 08.11.2018r. przez Zarząd WS SZHL.
3. Z dniem  03.11.2018 z funkcji szkoleniowca WS SZHL zrezygnował kol. Bartosz Kaczmarek. 
4. W zakładce "SPRAWY...

Więcej

07.11.2018

Komunikat nr 15/2018

Wszystkie osoby, które chciałyby wesprzeć modlitwą śp. Adama Korczyka uprzejmie informujemy, że w dniu 12.11.2018r. (poniedziałek) o godz. 18.00 w kościele p.w.  Świętego Antoniego w Dąbrówce Małej (Al. Niepodległości 4, Katowice - Dąbrówka Mała) odprawiona zostanie Msza św. w jego intencji. Wszystkich znajomych, przyjaciół  którzy chcieliby ofiarować swoją modlitwę w intencji śp. Adama Korczyka serdecznie zapraszamy.

Więcej

31.10.2018

Komunikat nr 14/2018

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "SPRAWY DYSCYPLINARNE" znajdują się aktualne na dzień 31.10.2018r. informacje dotyczące spraw dyscyplinarnych WS SZHL.

Więcej

30.10.2018

Komunikat nr 13/2018

1. Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu WS SZHL z dniem 29.10.2018r. szkoleniowcem sędziów lodowych - kandydatów został Paweł Breske. Szkoleniowcem sędziów lodowych pozostałych grup jest Bartosz Kaczmarek.
2. W załączniku znajduje się protokół z zebrania sędziów WS SZHL, jakie miało miejsce w dn. 16.10.2018r. w Katowicach - Janowie

Więcej

22.10.2018

Komunikat nr 12/2018

1.  W zakładce UCHWAŁY umieszczone zostały Uchwały nr 3 i 4 WS SZHL
2. W zakładce SPRAWY DYSCYPLINARNE zamieszczone zostały informacje dotyczące czasowych odsunięć od pełnienia funkcji sędziego.
3. Informujemy, ze do dn. 22.10.2018r. obowiązku RODO nie dopełnili kol. Adamoszek, Burzyńska, Cieśla K., Drabik,  Gawron, Jabłońska, Jaroszewski, Kaczor, Kołodziej, Kot, Krężel, Molenda, Papoń, Puławski, Sikora, Zarodkiewicz. Druki RODO dla sędziów znajdują się w zakładce RODO na stronie...

Więcej

15.10.2018

Komunikat nr 11/2018

1. W zakładce SPRAWY DYSCYPLINARNE znajduje się aktualna lista sędziów odsuniętych od obsady z tytułu braku stosownych opłat.
2. Informujemy, ze wszystkie zaległe płatności z tytułu pełnionych funkcji sędziego, dla rachunków wystawionych na SZHL realizowane będą w dn. 15.10.2018r.

Więcej

11.10.2018

Komunikat nr 10/2018

1. W zakładce "UCHWAŁY" zamieszczona została Uchwała nr 2 dotycząca limitu poprowadzonych spotkań w sezonie 2018/2019 przez sędziów grupy "A" (szczebla centralnego) oraz grupy "B" (kandydatów do szczebla centralnego).
2. W zakładce "RODO" (strona główna SZHL) zamieszczony został plik  "RODO - SĘDZIOWIE". Plik ten należy wydrukować, podpisać we wskazanych miejscach oraz przekazać w wersji papierowej (oryginał) do siedziby SZHL (Katowice, ul. Szopienicka 66) w nieprzekraczalnym terminie...

Więcej

09.10.2018

Komunikat nr 9/2018

1. We wtorek 16.10.2018r. o godz.  17.00 w siedzibie Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie w Katowicach (ul. Szopienicka 66) odbędzie się Zebranie Plenarne Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie. W trakcie spotkania przedstawione zostanie m. in. sprawozdanie z działalności Wydziału Sędziowskiego w sezonie 2017/2018 oraz kierunki działania Wydziału Sędziowskiego w sezonie 2018/2019. Wśród zaproszonych gości są m. in. Prezes SZHL-  Mirosław Minkina, Przewodnicząca...

Więcej

03.10.2018

Komunikat nr 8/2018 (aktualizacja 31.10.18)

1. Począwszy od obsady nr 7 zmianie ulega system ustalania obsad sędziów lodowych dla rozgrywek organizowanych przez Śląski Związek Hokeja na Lodzie.  Celem jest dostosowanie aktualnie posiadanych umiejętności sędziowskich do poziomu rozgrywanych spotkań. Wszyscy sędziowie podzieleni zostaną na cztery grupy:
Grupa A – sędziowie znajdujący w sezonie 2018/2019 na listach sędziów głównych i liniowych PHL oraz I Ligi
Grupa B – sędziowie, którzy zgłoszeni zostali...

Więcej

01.10.2018

Komunikat nr 7/2018

1. Informujemy, że w zakładce "SPRAWY DYSCYPLINARNE" znajdują się aktualne informacje (z dn. 01.10.2018r.) dotyczące odsunięć od obsady sędziowskiej.
2. Przypominamy wszystkim sędziom  - kandydatom o konieczności uiszczenia płatności za udział w kursie sędziowskim. Wpłaty należy dokonać do dnia 14.10.2018r.  na nr konta:
65 1750 0012 0000 0000 3897 3339
Śląski Związek Hokeja na Lodzie w Katowicach...

Więcej

30.09.2018

Komunikat nr 6/2018

W sobotę 29.09.2018r. w Bytomiu przeprowadzona została druga tura egzaminów dla sędziów lodowych, funkcyjnych oraz spikerów. Uprzejmie informujemy, ze wszystkie osoby, które przystąpiły do tych egzaminów, zaliczyły je z wynikiem pozytywnym.

Więcej

29.09.2018

Komunikat nr 5/2018

Uprzejmie informuję, że wysokość stawek ekwiwalentu sędziowskiego, jakie wprowadzone zostaną od dn. 01.01.2019r. przedstawiają się następująco:
KATEGORIA
FUNKCJA SĘDZIEGO
OBECNA STAWKA WYJŚCIOWA...

Więcej

28.09.2018

Komunikat nr 4/2018

W dniu dzisiejszym (28.09.2018r.)  odbyło się spotkanie przedstawicieli klubów Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie (nieobecni byli przedstawiciele Polonii Bytom), przedstawicieli Zarządu SZHL oraz reprezentującego stronę sędziowską Roberta Kaczanowskiego. Głównym tematem spotkania była propozycja wzrostu stawek ryczałtu sędziowskiego dla sędziów SZHL. W wyniku przeprowadzonych rozumów ustalono że:
1. Od dnia 01.01.2019r. nastąpi wzrost stawki podstawowej ekwiwalentu sędziowskiego zarówno...

Więcej

28.09.2018

Komunikat nr 3/2018

1. Uprzejmie informuję, że w oparciu o decyzję Zarządu Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie, zgodnie z którą desygnowany zostałem do utworzenia nowego Zarządu Wydziału Sędziowskiego SZHL, proponowany przeze mnie skład przedstawia się następująco:
Zarząd WS SZHL:
Robert Kaczanowski - Przewodniczący
Gerard Bartecki - Członek Zarządu...

Więcej

25.09.2018

Komunikat nr 2/2018

Witam,
Uprzejmie informuję że:
1. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami w dn. 29.09.2018r. (sobota)  odbędzie się druga tura egzaminów dla wszystkich sędziów, którzy nie mogli uczestniczyć w egzaminach które odbyły się w  w Jastrzębiu Zdroju. Udział w spotkaniu jest obowiązkowy dla wszystkich sędziów - kandydatów (również tych, którzy brali udział w testach w Jastrzębiu ). Spotkanie odbędzie się na lodowisku w Bytomiu wg następującego planu:
- godz. 20.00 - spotkanie dla Sędziów...

Więcej

16.09.2018 komunikat 1

Polecane

MSIT

Turniej Minihokeja

Województwo Śląskie

Miasto Katowice

Sędziowie

SMS PZHL

PZHL