Strona używa cookies dla ułatwienia korzystania z niej, celów statystycznych oraz udostępniania funkcji społecznościowych. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Śląski Związek Hokeja na Lodzie
Sędziowie

UCHWAŁY ZARZĄDU

10.05.2019

Uchwała nr 6/2019 Zarządu WS SZHL

W dn. 09.05.2019r. Zarząd Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie podjął Uchwałę, zgodnie z którą odsunięcia od obsad sędziowskich związane z nieobecnością na meczach bądź zamianą  w obsadzie sędziowskiej nie ulegają przedawnieniu. Okres odsunięcia od obsady mija z chwilą dokonania stosownej wpłaty na konto Wydziału Sędziowskiego  SZHL.

Więcej

10.05.2019

Uchwała nr 5/2019 Zarządu WS SZHL

W dn. 09.05.2019r Zarząd Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie podjął Uchwałę, zgodnie z którą z dniem 10.05.2019r tracą moc czasowe odsunięcia od obsad sędziowskich, wynikające z niespełnienia obowiązku dostarczenia testów szkoleniowych, opublikowanych w trakcie sezonu 2018/2019.

Więcej

11.03.2019

Uchwała nr 4/2019 Zarządu WS SZHL

W dn. 07.03.2019r Zarząd WS SZHL podjął Uchwałę, zgodnie z którą w sezonie 2019/2020 zmianie ulega system finansowania działalności Wydziału Sędziowskiego. W sezonie 2019/2020 wprowadzona zostanie stała stawka składki "Kasy Koleżeńskiej", niezależna od liczby obsad sędziowskich w sezonie 2018/2019. W ramach konta bankowego Wydziału Sędziowskiego utworzone zostaną dwa subkonta: subkonto wynikające z opłat licencyjnych oraz subkonto wynikające z wpłat do " Kasy Koleżeńskiej"...

Więcej

11.03.2019

Uchwała nr 3/2019 Zarządu WS SZHL

W dn. 07.03.2019r Zarząd WS SZHL podjął Uchwałę, zgodnie z którą system wydawania "Licencji Sędziowskich SZHL" na sezon 2019/2020 dostosowany zostanie do aktualnie obowiązujących w Polsce zapisów prawa - "Ustawy o sporcie kwalifikowanym". Szczegółowe informacje dotyczące procedury uzyskania licencji sędziowskich w sezonie 2019/2020 przekazane zostaną osobna Uchwałą.

Więcej

05.02.2019

Uchwała nr 2/2019 Zarządu WS SZHL

W dn. 05.02.2019r Zarząd WS SZHL podjął Uchwałę, zgodnie z którą w sezonie 2019/2020 wprowadzona zostanie zmiana systemu ukazywania się obsad sędziowskich. W związku z dynamicznie zmieniającą się w skali tygodnia dyspozycyjnością sędziów  oraz częstymi zmianami terminów rozgrywania spotkań obsada sędziowska ukazywała się będzie we wtorki oraz w soboty. Obsady wtorkowe obejmować będą mecze rozgrywane od czwartku do niedzieli natomiast obsady sobotnie obejmować będą mecze rozgrywane...

Więcej

05.02.2019

Uchwała nr 1/2019 Zarządu WS SZHL

W dn. 05.02.2019r Zarząd WS SZHL podjął Uchwałę, zgodnie z którą przed sezonem 2019/2020 dla wszystkich uprawnionych sędziów WS SZHL zakupione zostaną kurtki zimowe. Finansowanie zakupu opierać się będzie o trzy filary: posiadane obecnie środki finansowe WS, wpłaty przed sezonem 2019/2020 przez poszczególnych sędziów wkładu własnego oraz w oparciu o środki pozyskane od sponsorów zewnętrznych. Poziom wkładu własnego uzależniony będzie od wysokości pozyskanych środków zewnętrznych. Uprawnionymi...

Więcej

08.11.2018

Uchwała nr 6/2018 Zarządu WS SZHL

W dn 08.11.2018r. Zarząd WS SZHL podjął Uchwałę, zgodnie z którą w sezonie 2018/2019 przyjmuje się, że przystąpienie sędziego  do prowadzenia meczu hokeja na lodzie  jest traktowane jako automatyczna deklaracja tego sędziego, iż nie posiada  on jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych w wykonywaniu pełnionej przez siebie funkcji sędziego hokeja na lodzie.

Więcej

08.11.2018

Uchwała nr 5/2018 Zarządu WS SZHL

W dn. 08.11.2018r Zarząd WS SZHL podjął Uchwałę, zgodnie z którą w sezonie 2018/2019 wszelkie ubezpieczenia sędziów, wynikające z pełnionych przez siebie funkcji podczas meczów hokeja na lodzie, jest indywidualną sprawą każdego sędziego.

Więcej

22.10.2018

Uchwała nr 4/2018 Zarządu WS SZHL

W dn. 22.10.2018r Zarząd WS SZHL podjął Uchwałę, zgodnie z którą dla wszystkich sędziów (zarówno funkcyjnych jak i lodowych)  wprowadzony zostaje limit minimalnej liczby spotkań prowadzonych zarówno jako sędzia lodowy jak i funkcyjny na wszystkich meczach podlegających obsadzie WS Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie. Limit ten w sezonie  2018/2019 wynosi łącznie 30 (trzydzieści) spotkań. Do limitu zaliczone zostaną wszystkie poprowadzone dotychczas w sezonie 2018/2019 spotkania...

Więcej

22.10.2018

Uchwała nr 3/2018 Zarządu WS SZHL

W dn. 22.10.2018r Zarząd WS SZHL podjął Uchwałę, zgodnie z którą, w oparciu o par. 7 p. 3 "Regulaminu Wydziału Sędziowskiego Śląskiego Związku Hokeja na Lodzie w Katowicach", z listy sędziów skreśleni zostali: Andrzej Granek oraz Krzysztof Gembala.

Więcej

11.10.2018

Uchwała nr 2/2018 Zarządu WS SZHL

W dn. 11.10.2018r Zarząd WS SZHL podjął Uchwałę, zgodnie z którą dla sędziów lodowych grupy "A" (szczebla centralnego) oraz grupy "B" (kandydatów do szczebla centralnego) wprowadzony zostaje limit minimalnej liczby spotkań prowadzonych na lodzie w grupach: Junior Młodszy, Młodzik, Żak Starszy. Limit ten w sezonie zasadniczym 2018/2019 wynosi łącznie 14 (czternaście) spotkań. Do limitu zaliczone zostaną wszystkie poprowadzone dotychczas w sezonie 2018/2019 spotkania we wskazanych wyżej grupach...

Więcej

09.10.2018

Uchwała nr 1/2018 Zarządu WS SZHL

W dn. 09.10.2018r Zarząd WS SZHL podjął Uchwałę , zgodnie z którą kol. Witold Obrał oraz Łukasz Podsiadło dopuszczeni zostali do prowadzenia spotkań hokeja na lodzie jako sędziowie lodowi. Jednocześnie wymienienie sędziowie zobligowani zostali do przeprowadzenia testu sprawnościowego w nieprzekraczalnym terminie 31.10.2018r.

Więcej

Polecane

MSIT

Województwo Śląskie

Miasto Katowice

Turniej Minihokeja

Sędziowie

SMS PZHL

PZHL

Statystyki Polskiego Hokeja

Bisset