Strona używa cookies dla ułatwienia korzystania z niej, celów statystycznych oraz udostępniania funkcji społecznościowych. Możesz to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Śląski Związek Hokeja na Lodzie
Sędzia → BAZA PYTAŃ TESTOWYCH

SĘDZIOWIE FUNKCYJNI

Sytuacja 1.

- Czas 4,25 – 2 min kary dla zawodnika A11

- Czas 4,25 – 2 min kary dla zawodnika B4

- Czas 5,18 – 2 min kary dla zawodnika A27

- Czas 5,48 – gol dla drużyny B 

Odp:

W 4,25 min. drużyny grają w układzie 4/4

W 5,18 min  drużyny grają w układzie 3/4

W 5,48 min zawodnik A27 wraca na lód

 

Sytuacja 2

- Czas 11,04 – 5 min + KMNZ dla zawodnika A9

- Czas 11,04 – 2 min kary dla zawodnik B8

- Czas 12,15 – 2 min kary dla zawodnika A24

- Czas 12,28 – gol dla drużyny B

Odp:

W 11,04 min drużyny grają w układzie 4/4. Zawodnik A9 zostaje usunięty z gry. Drużyna A musi umieścić na ławce kar zastępcę (zawodnika z pola) aby odbył karę 5 min.

W 12,15 min drużyny grają w układzie 3/4

W 12,28 min zawodnik A24 wraca do gry

 

Sytuacja 3

- Czas 12,10 – 2 min kary dla zawodnika A18

- Czas 12,48 – 2 min kary dla zawodnika A11

- Czas 13,15 – 2 min kary dla zawodnika A25

- Czas 14,15 – gol dla drużyny B

Odp:

W 12,10 min drużyny grają w układzie 4/5

W 12,48 min drużyny grają w układzie 3/5

W 13,15 min drużyny grają w układzie 3/5 (kara odłożona)

W 14,10 min drużyny grają w układzie 3/5 (zawodnik A18 czeka na wyjście z ławki kar do pierwszej przerwy w grze)

W 14,15 min drużyny grają w układzie 4/5

 

Sytuacja 4

- Czas 4,14 – 2 min kary dla zawodnik A23

- Czas 4,14 – 2 min kary dla zawodnika B8

- Czas 4,14 – 5 min + KMNZ dla zawodnika B14

- Czas 4,14 – 2 min  kary dla zawodnika B22

- Czas 4,58 – gol dla drużyny A

Odp:

W 4,14 min zawodnik B14 zostaje usunięty z gry. Drużyna B musi umieścić na ławce kar zastępcę (zawodnika z pola) aby odbył karę 5 min za zawodnika B14. Drużyny grają w układzie 5/3 (kompensacja kary zawodnika A23 z którąś z kar  zawodnika B8 lub zawodnika B22 (zgodnie z decyzją kapitana)

W 4, 58 min na lód wraca zawodnik B8 lub zawodnik B22

 

Sytuacja 5

- Czas 12,45 – 5 min + KMNZ dla zawodnika A10

- Czas 13,10 – 5 min + KMNZ dla zawodnika  B18

- Czas 13,40 – 2 min kary dla zawodnika A22

- Czas 14,12 – gol dla drużyny B

Odp:

W 12,45 min drużyny grają w układzie 4/5. Zawodnik A10 zostaje usunięty z gry. Drużyna A musi umieścić na ławce kar zastępcę (zawodnika z pola) aby odbył karę 5 min za zawodnika A10.

W 13,10 min drużyny grają w układzie 4/4. Zawodnik B18 zostaje usunięty z gry. Drużyna B musi umieścić na ławce kar zastępcę (zawodnika z pola) aby odbył karę 5 min za zawodnika B18.

W 13,40 min drużyny grają w układzie 3/4

W 14,12 min drużyny grają w układzie 4/4. Na lód wraca zawodnik A22

 

Sytuacja 6

- Czas 9,21 – 2 min kary dla zawodnika A19

- Czas 9,45 – 2 min kary dla  zawodnika A21

- Czas 9,45 – 2 min kary dla zawodnika A33

- Czas 9,45 – 2 min kary dla zawodnika B18

- Czas 9,45 – 2 min kary dla zawodnika B22

Odp:

W 9,21 min drużyny grają w układzie 4/5

W 9,45 min drużyny grają w układzie 4/5 ponieważ kary A21, A33, B18 i B22 kompensują się

 

Sytuacja 7

- Czas 7,18 – 2 min +10 min kary dla zawodnika A12

- Czas 7,18 – 2 + 2  min kary dla zawodnika A19

- Czas 7,18 – 2 min kary dla  zawodnika B17

Odp:

W 7,18 min drużyny grają w układzie 4/5 ponieważ kary A12 i B17 kompensują się. Drużyna A gra w osłabieniu z powodu podwójnej kary mniejszej zawodnika A19

Zawodnik A19 wraca do gry w 11,18 min

Zawodnik A12 wraca do gry w pierwszej przerwie po czasie 19,18 min

Zawodnik B17 wraca do gry w pierwszej przerwie w grze po czasie 9,18 min

 

Sytuacja 8

- Czas 9,21 – 2 min  kary dla zawodnika A24

- Czas 10,12 – 5 + KMNZ kary dla zawodnika A11

- Czas 10,12 – 5 min + KMNZ kary dla  zawodnika B20

Odp:

W 9,21 min drużyny grają w układzie 4/5

W 10,12 min drużyny grają w układzie 4/5 ponieważ kary 5 min + KMNZ zawodników A11 i B20 kompensują się. Zawodnicy A11 i B20 zostają usunięci z gry a na ławce kar nie umieszczamy zastępców.

 

Sytuacja 9

- Czas 21,28 – 2 + 2 min  kary dla zawodnika A17

- Czas 21,28 – 2 min kary dla zawodnika A9

- Czas 21,28 – 5 min + KMNZ kary dla  zawodnika A22

- Czas 21,28 – 2 min + 5 min + KMNZ na zawodnika B20

- Czas 21,28 – 5 min + KMNZ na zawodnika B24

Odp:

W 21,28 min drużyny grają w układzie 4/4. Kompensują się kary zawodnika A22 i zawodnika A9 z karą zawodnika B20. Zawodnicy A22, B20 oraz B24 zostają usunięci z gry. Na ławkę kar udaje się zastępca zawodnika B24 (zawodnik z pola) który musi odbyć karę 5 min.

W 25,28 min drużyny grają w układzie 5/4

W 26,28 min drużyny grają w układzie 5/5

 

Sytuacja 10

- Czas 34,12 – 5 min + KMNZ  kary dla zawodnika A9

- Czas 34,12 – KM dla zawodnika B14

Odp:

Obie kary kompensują się. Zawodnicy A9 oraz B14 zostają usunięci z gry. Drużyny grają w układzie 5/5


Sytuacja 11 

- Czas 4,25 – 2 min kary dla zawodnika B21

- Czas 4,55 – 2 min kary dla zawodnika A8

- Czas 5,18 – 2 min kary dla zawodnika A27

- Czas 5,55 – gol dla drużyny B

Odp:

W 4,25 min drużyny grają w układzie 5/4

W 4,55 min drużyny grają w układzie 4/4

W 5,18 min drużyny grają w układzie 3/4

W 5,55 min zawodnik A8 wraca na lód, drużyny grają w układzie 4/4

 

Sytuacja 12

- Czas 11,04 – 5 min + KMNZ dla zawodnika A9

- Czas 11,04 – 2 min kary dla zawodnik A24

- Czas 11,04 – 2 min kary dla zawodnika B18

- Czas 12,04 – gol dla drużyny B

Odp:

W 11,04 min zawodnik A9 musi udać się do szatni natomiast drużyna A musi umieścić na ławce kar zawodnika z pola, który odbędzie karę 5 min. Kary 2 min  zawodników A24 i B18 kompensują się. Drużyny grają w układzie 4/5.

W 12,04 nikt nie wraca na lód ponieważ wciąż odbywana jest kara 5 min. Drużyny grają dalej w układzie 4/5. 


Sytuacja 13

- Czas 12,18 – 5 min + KMNZ dla zawodnika A18

- Czas 12,48 – 2 min kary dla zawodnika A11

- Czas 12,48 – 2 + 2 min kary dla zawodnika B17

- Czas 13,48 – gol dla drużyny B 

Odp:

W 12,18 min zawodnik A18 musi udać się do szatni natomiast drużyna A musi umieścić na ławce kar zawodnika z pola, który odbędzie karę 5 min. Drużyny grają w układzie 4/5.

W 12,48 min kara 2 min zawodnika A11 oraz jedna z kar 2 min zawodnika B17 kompensują się. Drużyna B musi umieścić na ławce kar zawodnika z pola  (zastępcę) który odbędzie jedną z kar 2 min zawodnika B17. Drużyny grają w układzie 4/4.

W 13,48 min nikt nie wchodzi na lód  ponieważ wciąż odbywana jest kara 5 min. Drużyny grają dalej w układzie 4/4.

Zawodnik B17 wchodzi na lód w pierwszej przerwie po czasie 16,48 min.


Sytuacja 14

- Czas 4,14 – 5 min + KMNZ dla zawodnika A23

- Czas 4,44 – 2 min kary dla zawodnika A11

- Czas 4,44 – 2 min kary dla zawodnika B14

- Czas 5,14 – gol dla drużyny B 

Odp:

W 4,14 min zawodnik A23 musi udać się do szatni natomiast drużyna A musi umieścić na ławce kar zawodnika z pola, który odbędzie karę 5 min. Drużyny grają w układzie 4/5.

W 4,44 drużyny grają w układzie 4/5 ponieważ kary 2 min zawodników A11 i B14 kompensują się. Obaj zawodnicy wchodzą na lód w pierwszej przerwie po czasie 6,44 min

W 5,14 min  nikt nie wchodzi na lód  ponieważ wciąż odbywana jest kara 5 min. Drużyny grają dalej w układzie 4/5.

 

Sytuacja 15

- Czas 12,45 – 2 min dla zawodnika B10

- Czas 13,15 – 2 min dla zawodnika A18

- Czas 13,44 – 5 min + KMNZ dla zawodnika  A21

- Czas 14,12 – gol dla drużyny B

Odp:

W 12,45 min drużyny grają w układzie 5/4

W 13,15 min drużyny grają w układzie 4/4

W 13,44 min zawodnik A21 musi udać się do szatni natomiast drużyna A musi umieścić na ławce kar zawodnika z pola, który odbędzie karę 5 min. Drużyny grają w układzie 3/4

W 14,15 min na lód wraca zawodnik A18. Drużyny grają w układzie 4/4.

 

Sytuacja 16

- Czas 9,21 – 2 min kary dla zawodnika A19

- Czas 9,21 – 2+2 min kary dla zawodnik A22

- Czas 9,21 – 2 +2 min kary dla  zawodnika B10

Odp:

W 9,21 min. kompensują się podwójne kary 2 min zawodników A22 i B10. Obaj zawodnicy wejdą na taflę w pierwszej przerwie w grze po czasie 13,21 min. Zawodnik A19 udaje się na ławkę kar (kara wprowadzona zostaje na zegar). Drużyny grają w układzie 4:5

 

Sytuacja 17

- Czas 7,18 – 2 min kary dla zawodnik  A12

- Czas 7,18 – 2 min kary dla zawodnika B19

- Czas 7,18 – Rzut Karny na  zawodnika A17 

Odp:

W 7,18 min. drużyny grają w układzie 4/4. Na zegar wprowadzone zostają kary 2 min zawodników A12 oraz B19

 

Sytuacja 18

- Czas 9,21 – 2 min  kary dla zawodnika A24

- Czas 10,12 – 2 min + 5 min + KMNZ kary dla zawodnika A11

- Czas 10,12 – 2 min + 5 min + KMNZ kary dla  zawodnika B20 

Odp:

W 9,21 min drużyny grają w układzie 4/5

W 10,12 min drużyny w dalszym ciągu grają w układzie 4/5 gdyż wszystkie kary zawodników A11 i B20 kompensują się. Zawodnicy A11 i B20 muszą udać się do szatni a drużyny nie muszą umieszczać na ławce kar zastępców.

 

Sytuacja 19

- Czas 21,28 – 2 min  kary dla zawodnika A17

- Czas 22,28 – 5 min + KMNZ kary dla  zawodnika B18

- Czas 22,28 – 5 min + KMNZ kary dla  zawodnika A22

- Czas 22,38 – 2 min kary na zawodnika A9

- Czas 22,38 – 2 min kary na zawodnika A14

- Czas 22,38 – 2 min kary na zawodnika B33

- Czas 22,38 – 2 min kary na zawodnika B22

Odp:

W 21,28 min drużyny grają w układzie 4/5

W 22,28 min drużyny w dalszym ciągu grają w układzie 4/5 gdyż kary zawodników A22 i B18 kompensują się, zawodnicy A22 i B18 muszą udać się do szatni a drużyny nie muszą umieszczać na ławce kar zastępców.

W 22,38  min drużyny dalej grają w układzie 4/5 gdyż kary 2 min zawodników A9, A14 oraz B33 i B22 kompensują się. Zawodnicy A9, A14 oraz B33 i B22 udają się na ławkę kar i wychodzą w pierwszej przerwie po 24,38 min.

 

Sytuacja 20

- Czas 34,12 – KM dla zawodnika A9

- Czas 34,12 – KM dla zawodnika B14

Odp:

W 34,12 min drużyny grają w układzie 5/5 gdyż kary obu zawodników kompensują się, zawodnicy A9 i B14 muszą udać się do szatni a drużyny nie muszą umieszczać na ławce kar zastępców.

Powrót

Polecane

MSIT

Województwo Śląskie

Miasto Katowice

Turniej Minihokeja

Sędziowie

SMS PZHL

PZHL

Statystyki Polskiego Hokeja

Bisset